Privacybeleid

Privacybeleid

Service

Wij streven er altijd naar om de website of webshop zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken zonder typ-, bereken- en/ of ontwerpfouten, helaas kunnen wij dit niet altijd voorkomen. U kunt ons op de hoogte stellen van eventuele fouten op de website.
Op het moment dat wij op de hoogte zijn gebracht van een eventuele fout of fouten zorgen wij ervoor dat dit binnen 14 dagen is hersteld.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende website(s): www.yourcloudweb.nl en www.yourcloudweb.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Het gebruik van de YourCloudWeb diensten en producten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel wij deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. YourCloudWeb garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. YourCloudWeb wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer YourCloudWeb deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. YourCloudWeb aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door YourCloudWeb niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.yourcloudweb.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

De YourCloudWeb behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de YourCloudWeb. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

YourCloudWeb behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website (yourcloudweb.nl) en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy verklaring

YourCloudWeb acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang. YourCloudWeb verwerkt informatie en gegevens over de klant zorgvuldig en houdt zich hierbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld uw inloggegevens te onthouden.
Anderzijds gebruikt YourCloudWeb deze informatie om het gedrag van de bezoekers te analyseren en zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag van de bezoekers.

Yourcloudweb gebruikt cookies en analytics op yourcloudweb.nl.
We gebruiken cookies om het gebruik en het beheer van de website continu te optimaliseren en bijvoorbeeld:

social media te integreren, statistieken te analyseren (zoals over bezoekersgedrag).

Het gaat om functionele cookies, prestatie-cookies en doelgerichte cookies.
Vanaf Mei 2018 gaat u ook akkoord met de Verwerkersovereenkomst AVG.

AVG

Verwerkersovereenkomst AVG